Działalność naukowa

W Klinice prowadzone są szeroko zakrojone prace naukowe i badawcze. Owocem działalności naukowej są publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, liczne prezentacje i wykłady na kongresach naukowych, a także zdobywane przez pracowników kliniki stopnie naukowe.

KIERUNKI BADAŃ

W Klinice istnieją zespoły prowadzące badania kliniczne w zakresie czterech głównych dziedzin: raka gruczołu krokowego, raka nerki, raka pęcherza moczowego oraz endourologii i kamicy moczowej. Istotny dorobek naukowy Kliniki gwarantują także prace badawcze z zakresu urologii czynnościowej. Aktualnymi tematami badań są:

– zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce raka stercza;
– wzrost wartości klinicznej i określenie ram zastosowania biopsji guzów nerek;
– poprawa przeżywalności pacjentów z naciekającym rakiem pęcherza moczowego poprzez optymalizację procedur diagnostyki, leczenia i nadzoru pooperacyjnego;
– endoskopowe leczenie zwężeń moczowodów nerki oraz pacjentek w ciąży z kamicą moczowodów;
– zastosowanie terapii ogniskowej w leczeniu raka stercza i raka nerki.

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Pracownicy Kliniki współpracują z innymi ośrodkami klinicznymi i naukowymi w Polsce i za granicą. Prowadzone są wieloośrodkowe badania kliniczne oraz prace z zakresu nauk podstawowych o szczególnym znaczeniu. Ośrodkami stale współpracującymi z Kliniką są:

– Katedra Fizjologii Zwierząt Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
– Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM;
– Klinika Genetyki I Patologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 

GRANTY

W Klinice realizowane są granty naukowe posiadające krajowe i zagraniczne źródła finansowania. Aktualnie prowadzone są prace przy realizacji dwóch projektów:

  1. finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie metod diagnostycznych i podstaw do leczenia zapalenia śródmiąższowego, łagodnego przerostu stercza, raka stercza, w oparciu o analizę stanu zapalnego w drogach moczowych”, oraz
  2. prowadzonego w ramach 7. Programu Ramowego projektu TRUST – Training for urology scientist to develop new treatments.

 

 

PLANY

W najbliższym czasie zaplanowano uruchomienie w Klinice banku materiału biologicznego (biobanku). Gromadzenie materiału biologicznego umożliwi opracowanie programów badawczych, dotyczących czynników ryzyka, markerów nowotworowych i czynników prognostycznych nowotworów złośliwych układu moczowo-płciowego. Założeniem tego programu badawczego będzie ulepszenie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych układu moczowo-płciowego.