Hospitalizacja wielodniowa

Osoby, które będą hospitalizowane w Klinice Urologii powinny:

  • zgłosić się o godz. 11:00 do Izby Przyjęć w pawilonie 20B (po uzgodnieniu terminu hospitalizacji z sekretarką medyczną, numer telefonu 22-502-17-11);
  • przynieść ze sobą: dowód osobisty, pidżamę, przybory toaletowe, dotychczasową dokumentację medyczną;
  • w przypadku choroby przewlekłej (innej niż urologiczna) pacjent powinien dostarczyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego o aktualnym stanie zdrowia i przyjmowanych lekach.

Regulamin odwiedzin:

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie:
– Sobota, niedziela i święta w godzinach od godz. 10.00 do godz. 19.00. – Pozostałe dni w godzinach od godz. 14.00 do godz. 19.00.

Chorych mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 7-go roku życia, będące pod opieką osoby dorosłej.
Ordynator oddziału lub lekarz dyżurny mogą zakazać odwiedzin w przypadku epidemii np. grypy.
Chorych mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby.
Nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną oraz osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
Osoby odwiedzające są zobowiązane do: – podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego – poszanowania mienia szpitala – zachowania czystości i porządku.

Osobom odwiedzającym zabrania się:

  • dostarczania chorym napojów alkoholowych
  • pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza leczącego
  • wprowadzania zwierząt
  • przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym.
  • Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu szpitala nie będą wpuszczane na teren szpitala, bądź mogą być wyproszone.