Jądro

Nowotwór jądra

Epidemiologia i objawy

Guzy jąder najczęściej występują u młodych mężczyzn między 20-35. rokiem życia. W większości guzy, wykrywane w tej grupie wiekowej, mają charakter złośliwy. Nowotwory te zdecydowanie częściej występują u mężczyzna rasy białej niż u rasy czarnej. Czynnikami ryzyka guza jądra są: nowotwór jądra w wywiadzie, obciążenia genetyczne oraz występowanie wnętrostwa – niezstąpienie jąder do worka mosznowego.

Najczęstszym typem guzów jądra są nowotwory zarodkowe. Poniżej przedstawiono podstawowy ich podział:

Nowotwory zawierające jeden typ utkania histologicznego:

 • Nasieniak klasyczny (seminoma)
 • Nasieniak spermatocytarny(seminomaspermatocyticum)
 • Rak zarodkowy(carcinoma embryonale)
 • Guz pęcherzyka żółtkowego  (YolkSac Tumor)
 • Nabłoniak kosmówkowy(chorioncarcinoma)
 • Potworniak (teratoma)
  • typ dojrzały
  • typ niedojrzały
  • typ z przemianą złośliwą

   

Nowotwory zawierające więcej niż jeden typ utkania histologicznego:

 • rak zarodkowy i potworniak
 • nabłoniak kosmówkowy i jakikolwiek inny typ utkania
 • inne rodzaje guzów mieszanych

 

Nowotwory wywodzące się ze sznurów płciowych lub podścieliska:

 • Nowotwory wywodzące się z komórek zrębowych
  • Guz z komórek Leydiga
  • Inne guzy stromalne – androblastoma, guz z komórek Sertoliego, ziarniszczak
 • Gonadoblastoma

 

Objawy nowotworu jądra są zazwyczaj mało charakterystyczne np. powiększenie się jednego z jąder, czasami ze współtowarzyszącymi dolegliwościami bólowymi. Często guz jest możliwy do wybadania w obrębie moszny przez samego pacjenta, dlatego tak istotną rolę odgrywa samobadanie u młodych mężczyzn i pilna konsultacja urologiczna w przypadku najmniejszych wątpliwości.

 

Rozpoznanie

 

Najistotniejszym badaniem diagnostycznym u pacjentów z guzem jądra jest badanie ultrasonograficzne oraz markery nowotworowe z surowicy krwi. Markerami rutynowo wykonywanymi są: Alfa-feto proteina, LDH, HCG. W celu oceny zaawansowania choroby i wykryciu przerzutów dodatkowo wykonywane są badanie obrazowe tj. RTG klatki piersiowej oraz tomografia komputerowa (TK).

 

Leczenie

 

Podstawowym elementem leczenia jest wykonanie orchideoktomii (usunięcie jądra)jądra, w którym rozwija się nowotwór. Dalsze postępowanie i leczenie związane jest ściśle z wynikiem badania histopatologicznego usuniętego guza oraz zaawansowaniem choroby. Najczęściej zalecanym leczeniem onkologicznym jest złożona chemioterapia, jej schemat i długość jest uwarunkowana typem histologicznym nowotworu.