Zespół Kliniki

Kierownik Kliniki:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski – polski lekarz urolog, profesor nauk medycznych specjalizujący się w urologii rekonstrukcyjnej, onkologii urologicznej, urologii czynnościowej, uroginekologii oraz schorzeniach wieku podeszłego u mężczyzn. W 1994 r. ukończył I Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1995 r. doktoryzował się z anatomii urologicznej w oparciu o pracę pt. „Unerwienie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej”, a w 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych (urologia). W 2011 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 2004 r. członek zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej i Kobiecej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). W 2007 r. został członkiem Komitetu ds. Wytycznych w Urologii (EAU) oraz Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU). W 2008 r. został członkiem zarządu Szkoły Urodynamicznej Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS) i członkiem dwóch komitetów tejże instytucji: edukacyjnego oraz neuro-urologii. Od 2009 r. jest Członkiem Komitetu Naukowego EAU. W tym samym roku współzałożył Towarzystwo Badawcze n/t Inkontynencji (ICI-RS), którego jest aktywnym członkiem. Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym („European Urology”, „Urogynecology”, „Urologia Internationalis”, „Videochirurgia” i inne.). Członek komitetów redakcyjnych czasopism: „Neurology and Urodynamics”, „Central European Journal of Urology”, „Archives of Medicalsciences” i innych. Profesor Piotr Radziszewski jest autorem i współautorem ponad 250. artykułów, kilkunastu rozdziałów w podręcznikach krajowych i międzynarodowych.


Zastępca Kierownika Kliniki do spraw naukowych

Zastępca Kierownika Kliniki do spraw klinicznych

Zastępca Kierownika Kliniki do spraw finansowych

dr hab. n. med. Tomasz Borkowski  zastępca Kierownika Kliniki do spraw naukowych, specjalista urolog, FEBU, adiunktdr n. med. Adam Dorobek, zastępca Kierownika Kliniki do spraw klinicznych, specjalista chirurg, specjalista urolog, FEBU,  adiunktdr n. med. Waldemar Szabłoński, zastępca Kierownika Kliniki do spraw finansowych, specjalista urolog, FEBU, adiunkt
główne zainteresowania zawodowe: urologia onkologiczna, techniki mało inwazyjnegłówne zainteresowania: urologia onkologiczna i rekonstrukcyjna dróg moczowo-płciowych zwłaszcza cewki moczowej i prąciagłówne zainteresowania: kamica nerek i moczowodu, choroby nowotworowe układu moczowego, przerost łagodny stercza, zaburzenia wzwodu oraz nietrzymanie moczu

Specjaliści urolodzy:


dr n. med. Sylwia Bender specjalistka urolog, FEBU
dr hab. n. med. Łukasz Zapała
adiunkt, specjalista urolog, FEBU
dr n. med. Tomasz Piecha- specjalista urolog, FEBU
główne zainteresowania zawodowe: urologia czynnościowa, rak stercza, urologia operacyjna główne zainteresowania zawodowe: kamica nerkowa, nietrzymanie moczu, rak jądra, rak prostaty, choroby nerekgłówne zainteresowania zawodowe: endourologia, chirurgia onkologiczna

  
dr n. med. Grzegorz Niemczyk  dr n. med. Mateusz Matyjasek   dr n. med. Kamila Żebrowska
główne zainteresowania:
patofizjologia przeszkody podpęcherzowej (studia doktoranckie), urologia czynnościowa, uroginekologia  
główne zainteresowania zawodowe: kamica układu moczowego, endoskopia, zabiegi małoinwazyjnegłówne zainteresowania zawodowe: kamica układu moczowego, endoskopia, zabiegi małoinwazyjne  

W trakcie specjalizacji z urologii:

lek. med. Mateusz Bajkowskilek. med. Bartosz Hnatowskilek. med. Michał Dutkiewicz
główne zainteresowania zawodowe: urologia onkologiczna, techniki minimalnie inwazyjne, endourologiagłówne zainteresowania zawodowe: uroginekologia, endourologiagłówne zainteresowania zawodowe: kamica układu moczowego, endoskopia, zabiegi małoinwazyjne

lek. med. Michał Niemczyklek. med. Adrian Podkańskilek. med. Sumit Sharma
główne zainteresowania zawodowe: kamica układu moczowego, endoskopia, zabiegi małoinwazyjne  główne zainteresowania zawodowe: chirurgia minimalnie inwazyjna, robotyka, chirurgia onkologicznagłówne zainteresowania zawodowe: kamica układu moczowego, choroby nerek, chirurgia minimalnie inwazyjnalek. med. Mikołaj Wasiaklek. med. Zuzanna Kisyk
dr n. med. Aleksander Ślusarczykdr n. med. Piotr Zapała, asystent  
główne zainteresowania zawodowe: uroginekologia, endourologiagłówne zainteresowania zawodowe: kamica układu moczowego, endoskopia, zabiegi małoinwazyjne  główne zainteresowania:
urologia czynnościowa, uroginekologia, kamica nerkowa  
główne zainteresowania:
urologia czynnościowa, uroginekologia, kamica nerkowa
lek. med. Hamza Ismaillek. med. Bartosz Bujała
główne zainteresowania zawodowe: kamica układu moczowego, choroby nerek, chirurgia minimalnie inwazyjna główne zainteresowania zawodowe: urologia onkologiczna, techniki minimalnie inwazyjne, endourologia

Anestezjolodzy:
dr n. med. Lidia Jureczko
lek. med. Magdalena Gronkiewicz

Pielęgniarka oddziałowa:
Małgorzata Hałoń

Sekretariat Kierownika Kliniki:
Anastazja Chaikovska

Sekretariat Oddziału:
Justyna Trzaskowska

Koordynator ds. Hospitalizacji:
Wiktoria Tajer