Ostry dyżur

Pacjenci z ostrymi stanami urologicznymi zgłaszają się na Izbę Przyjęć (SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy), znajdującą się w głównym budynku szpitala (pawilon nr 20, wejście od ul. Lindleya 4).

Szpitalny Oddział Ratunkowy, tel. 22 502-15-25 lub rejestracja 22 502-12-80.

Telefony czynne całą dobę !!!