Prace własne

Aktualnie prowadzimy badania naukowe w obszarach:

  1. Nowotworów gruczołu krokowego
  2. Nowotworów nerki
  3. Nowotworów pęcherza moczowego
  4. Kamicy nerkowej
  5. Biomarkerów

Naszym glownym celem są badania translacyjne, łaczące nauki podstawowe z kliniką i zmierzjące do wdrożenia nowych technologii medycznych.

W najbliższej przyszłości uruchomiony zostanie projekt biobankingu w uroonkologii.