Studenckie Koło Naukowe

Studenckie Koło naukowe przy Klinice UROLOGII (KNUR)

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, pragnących pogłębiać swoją wiedzę w zakresie urologii oraz nabywać umiejętności praktyczne, do uczestnictwa w spotkaniach koła naukowego przy Klinice.

Za organizację zajęć odpowiedzialni są opiekunowie koła: dr n.med. Łukasz Zapała oraz dr n. med. Piotr Zapała.