Zajęcia

KATEDRA I KLINIKA UROLOGII OGÓLNEJ,

ONKOLOGICZNEJ I CZYNNOŚCIOWEJ

Warszawa, ul. Lindleya 4, pawilon 7,

tel. (22) 502 17 02, (22) 502 21 48

 

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Zajęcia dydaktyczne z urologii odbywają się w Klinice Urologii WUM, ul. Lindleya 4, pawilon 7.

Kierownik Kliniki Urologii w sprawach dydaktyki przyjmuje w piątki o godz. 13:00 (po umówieniu w sekretariacie).

 

Odpowiedzialni za program dydaktyczny w Klinice jest adiunkt:

dr n. med. Jędrzej Michalec, który w sprawach studenckich przyjmuje w środy w godz. 12-13.

Telefon: (22) 502-19-31, (22) 502-17-51

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I PROGRAM NAUCZANIA

 

Ćwiczenia odbywają się w terminach ustalonych przez Dziekanat dla każdej grupy studenckiej.

Przekładanie zajęć na inny niż wyznaczony termin jest możliwe jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana danego Wydziału.

Odrabiający zajęcia powinni zostawiać w szatni okrycia wierzchnie i torby. Obowiązują własne białe fartuchy i obuwie na zmianę.

Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godzinie 8:30 w sali wykładowej Kliniki Urologii (III piętro) omówieniem ćwiczeń.

8:30-9:15 I seminarium

9:30-11:45 zajęcia w podgrupach z asystentami Kliniki w ambulatorium, na bloku operacyjnym, w Pracowni Endourologii i ESWL, w sali cystoskopowej, na oddziale przy łóżku chorego

12:00–13:00 II seminarium