Zajęcia

KATEDRA I KLINIKA UROLOGII OGÓLNEJ,

ONKOLOGICZNEJ I CZYNNOŚCIOWEJ

Warszawa, ul. Lindleya 4, pawilon 7,

tel. (022) 502 17 23, (22) 502 17 02, (22) 502 21 48

 

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Zajęcia dydaktyczne z urologii odbywają się w Klinice Urologii WUM, ul. Lindleya 4, pawilon 7.

Kierownik Kliniki Urologii w sprawach dydaktyki przyjmuje w piątki o godz. 13:00 (po umówieniu w sekretariacie).

 

Odpowiedzialni za program dydaktyczny w Klinice jest adiunkt:

dr n. med. Jędrzej Michalec, który w sprawach studenckich przyjmuje w środy w godz. 12-13.

Telefon: (22) 502-19-31, (22) 502-17-51

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I PROGRAM NAUCZANIA

 

Ćwiczenia odbywają się w terminach ustalonych przez Dziekanat dla każdej grupy studenckiej.

Przekładanie zajęć na inny niż wyznaczony termin jest możliwe jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana danego Wydziału.

Odrabiający zajęcia powinni zostawiać w szatni okrycia wierzchnie i torby. Obowiązują własne białe fartuchy i obuwie na zmianę.

Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godzinie 8:15 w sali wykładowej Kliniki Urologii (III piętro) omówieniem ćwiczeń.

8:30-9:15 I seminarium

9:30-11:45 zajęcia w podgrupach z asystentami Kliniki w ambulatorium, na bloku operacyjnym, w Pracowni Endourologii i ESWL, w sali cystoskopowej, na oddziale przy łóżku chorego

12:00–13:00 II seminarium

Ponadto raz w tygodniu prof. Piotr Radziszewski wygłasza tzw. „state of the art lecture” wybrany przez pt. Studentów z tematów zaproponowanych pierwszego dnia zajęć. Wykład ten trwa ok 20 min.

Tematy seminariów

PONIEDZIAŁEK

SEMINARIUM I

Symptomatologia chorób układu moczowo-płciowego, metody diagnostyczne w urologii

dr P. Dzigowski, dr M. Łykowski, dr K. Kocznur.

SEMINARIUM II

Sprzęt urologiczny Drenaż dróg moczowych. Metody nadpęcherzowego odprowadzenia moczu

dr hab. n. med. D. Kawecki, dr B. Sutkowski.

 

WTOREK

SEMINARIUM I

Postępowanie w nagłych przypadkach urologicznych

dr hab. med. D. Kawecki, dr B. Sutkowski

SEMINARIUM II

Łagodny rozrost stercza, rak stercza

dr n. med. T. Borkowski, dr J. Broda, dr M. Dudek

 

ŚRODA

SEMINARIUM I

Nowotwory układu moczowego

dr n. med. C. Torz, dr n. med. E. Bres-Niewada, dr K. Kocznur

SEMINARIUM II

Urazy narządów moczowo-płciowych.

dr n. med. J. Michalec, dr n. med. R. Hanecki, dr G. Pędzisz

 

CZWARTEK

SEMINARIUM I

Nietrzymanie moczu u kobiet i inne zaburzenia mikcji

prof. dr hab. n. med. P. Radziszewski, dr n. med. B. Dybowski

SEMINARIUM II

Kamica układu moczowego

dr M. Łykowski, dr M. Dudek

 

PIĄTEK

Wady wrodzone układu moczowego i męskich narządów płciowych

dr n. med. R. Hanecki, dr J. Broda, dr G. Pędzisz.