Sylabus

KATEDRA I KLINIKA UROLOGII OGÓLNEJ,

ONKOLOGICZNEJ I CZYNNOŚCIOWEJ

Warszawa, ul. Lindleya 4, pawilon 7,

tel. (22) 502 17 02, (22) 502 21 48

 

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Zajęcia dydaktyczne z urologii odbywają się w Klinice Urologii WUM, ul. Lindleya 4, pawilon 7.


Odpowiedzialny za program dydaktyczny dla studentów IV roku WL w Klinice:

dr hab. n. med. Łukasz Zapała – tel 22 502 17 02
dr n. med. Tomasz Piecha – tel 22 502 17 02

 

Pozostałe osoby odpowiedzialne za dydaktykę:

dr hab. n. med. Tomasz Borkowski – tel. 22 502 17 02

dr n. med. Piotr Zapała – tel. tel 22 502 17 18

którzy w sprawach studenckich przyjmują codziennie po uzgodnieniu terminu w sekretariacie lub telefonicznie.

Kontakt do sekretariatu kliniki: 22 502 17 02

Strona internetowa kliniki: www.klinikaurologii.edu.pl

 

SKRÓCONY REGULAMIN ZAJĘĆ

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I PROGRAM NAUCZANIA

Zajęcia składają się z wykładów oraz tygodniowego bloku ćwiczeń.

 

Wykłady dla wszystkich grup studenckich odbędą się stacjonarnie w ustalonym terminie w semestrze zimowym.

Seminaria dostępne są na platformie e-learningowej. Wymagane jest zapoznanie się ze wszystkim materiałami.

 

Ćwiczenia odbywają się w tygodniowym bloku zajęć codziennie w godzinach 9-11.

Zajęcia kliniczne prowadzone są na Oddziale przy łóżku chorego, w Ambulatorium Kliniki, Pracowni Urodynamicznej, Gabinecie Cystoskopowym oraz na Blokach Operacyjnych Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM (Szpital Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Pawilon nr 7).  Zajęcia rozpoczynają się codziennie w sali wykładowej Kliniki Urologii (III piętro) omówieniem ćwiczeń oraz przydzieleniem Asystenta.

Ćwiczenia odbywają się w terminach ustalonych przez Dziekanat dla każdej grupy studenckiej.

Przekładanie zajęć na inny niż wyznaczony termin jest możliwe jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika Kliniki. Pisma z uzasadnieniem proszę kierować do Sekretariatu Kliniki (urologiasekretariat@wum.edu.pl).

Odrabianie nieobecności możliwe jest z inną grupą studencką po uzyskaniu zgody Kierownika Kliniki.

Studenci powinni zostawiać w szatni okrycia wierzchnie i torby. Szatnia studencka znajduje się na poziomie 1. Obowiązują własne białe fartuchy i obuwie na zmianę.

Zalecenia Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych:

Zalecana jest odzież medyczna z krótkimi rękawami. Należy unikać noszenia odzieży prywatnej na terenie szpitala. W przypadku stosowania fartuchów medycznych na odzież prywatną muszą być one zapięte. Długie włosy muszą być spięte. Konieczna jest zmiana obuwia na obuwie robocze zgodne z przepisami BPH. Przystępując do pracy w oddziale należy przestrzegać zasady „nic poniżej łokcia”, tj. nie wolno mieć założonych zegarków i/lub biżuterii na kończynach górnych, pomalowanych paznokci. Należy postępować wg zasady „5 momentów higieny rąk”. W przypadku stosowania rękawic diagnostycznych należy założyć je po umyciu i/lub dezynfekcji dłoni, bezpośrednio przed kontaktem z pacjentem.

Z poważaniem,
dr hab. n. med. Łukasz Zapała
specjalista urolog, FEBU
Adiunkt Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

UWAGA

Końcowe 10 minut ostatnich zajęć w bloku/semestrze/roku należy przeznaczyć na wypełnienie przez studentów
Ankiety Oceny Zajęć i Nauczycieli Akademickich

„Prawa majątkowe, w tym autorskie, do sylabusa, przysługują WUM. Sylabus może być wykorzystywany dla celów związanych z kształceniem na studiach odbywanych w WUM. Korzystanie z sylabusa w innych celach wymaga zgody WUM.”