Zakażenia układu moczowego

Zakażenia układu moczowo – płciowego

 

Zakażenie układu moczowego (ZUM) –zakażenie bakteryjne dowolnego odcinka układu moczowego. Objawy związane są z miejscem występowania zakażenia.

Wyróżnia się kilka postaci klinicznych ZUM:

 • Bezobjawowy bakteriomocz – znamienny bakteriomocz bez zmian w badaniu ogólnym moczu i bez klinicznych objawów ZUM,
 • Powikłane zakażenie układu moczowego,
 • Niepowikłane zakażenie układu moczowego,
 • Nawrót zakażenia układu moczowego – ponowny epizod ZUM wywołany tym samym czynnikiem etiologicznym w okresie pierwszych 3 tygodni od zakończenia leczenia poprzedniego epizodu ZUM,
 • Ponowne zakażenie układu moczowego.

Objawy kliniczne:

 • dysuria (utrudnione oddawanie moczu),
 • parcia naglące,
 • częstomocz,
 • ból w okolicy nadłonowej,
 • ból w okolicy lędźwiowej,
 • gorączka,
 • dreszcze.

Leczenie:

– antybiotykoterapia,

– nawadnianie.

 

Posocznica moczowa (urosepsa)

Jest wywołana przez drobnoustroje namnażające się w układzie moczowo – płciowym, najczęściej tlenowe bakterie Gram ujemne (Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris).

Grupę podwyższonego ryzyka posocznicy stanowią chorzy, u których stwierdza się bakteriomocz lub utrudnienie odpływu moczu

Objawy kliniczne:

 • przyspieszenie czynności serca (tachykardia),
 • niskie ciśnienie tętnicze (hipotonia),
 • zmniejszenie ilości oddawanego moczu (oliguria),
 • gorączka,
 • osłabienie,
 • zaburzenia świadomości,
 • nudności, wymioty,
 • biegunka.

Leczenie:

Podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania oraz postępowanie typowe dla wstrząsu.

Ogromne znaczenie ma odprowadzenie zakażonego moczu zalegającego powyżej przeszkody . W tym celu dokonuje się: nakłucia nerki i wytworzenia przezskórnej przetoki (nefrostomia), wprowadzenia cewnika moczowodowego do nerki,  wytworzenia przetoki pęcherzowej nadłonowej, czy też wprowadzenia cewnika do pęcherza moczowego.

 

Zapalenie pęcherza moczowego

Częściej występuje u kobiet.

Objawy:

 • częstomocz,
 • parcia naglące,
 • ból w okolicy nadłonowej,
 • gorączka,
 • nudności.

Leczenie: celowana antybiotykoterapia.

 

Zapalenie gruczołu krokowego (prostatitis)

Często występuje u młodych mężczyzn.

Objawy:

 • gorączka,
 • częstomocz,
 • ból/pieczenie cewki moczowej,
 • osłabienie strumienia moczu,
 • uczucie zalegania moczu w pęcherzu,
 • dyskomfort lub ból w okolicy spojenia łonowego lub krocza.

Przewlekły zespół bólowy miednicy  (objawy trwają co najmniej 3 miesiące):

 • bóle okolicy krzyżowej, krocza, spojenia łonowego, ujścia zewnętrznego cewki moczowej,
 • dysuria,
 • osłabiony strumień moczu,
 • zaburzenia wzwodu i wytrysku.

 

Zapalenie najądrza (epidydimitis)

Zwykle występuje jednostronnie. Zakażenie najczęściej pochodzi z cewki moczowej lub pęcherza moczowego.

Objawy kliniczne:

 • bolesny obrzęk najądrza lub moszny,
 • częstomocz,
 • ból w cewce moczowej, promieniujący wzdłuż pachwin, podbrzusza, krocza,
 • gorączka.

Leczenie:

– antybiotykoterapia,
– leki przeciwzapalne,
– elewacja moszny.

 

Zapalenie jądra (orchitis)

Charakterystyczne jako powikłanie świnki (nagminne wirusowe zapalenie ślinianek przyusznych). Izolowane zapalenie jądra występuje bardzo rzadko.

Objawy kliniczne:

 • jądro twarde i bolesne,
 • zaczerwienienie skóry moszny,
 • gorączka.